• Абонаментно обслужване

  Абонаментно обслужване

 • Структурни кабелни системи

  Структурни кабелни системи

 • Системи за охрана

  Системи за охрана

 • Видеонаблюдение

  Видеонаблюдение

joomla templates top joomla templates template joomla

Електромашинари Холдинг АД

 
Електромашинари Холдинг АД обединява специализираните дейности в електромашиностроителния бизнес, изпълнявани от Електроимпекс АД и Машиноекспорт АД. 

Електроимпекс АД
 • Инженерингова дейност в областта на генерирането, преноса и разпределението на електроенергия
 • Изграждане на комплектни обекти "на ключ"
 • Консултантски услуги
 • Обучение и прилагане на международните стандарти за качество ISO 9000
 • Внос - износ на електротехническо оборудване и материали
 • Бартер/ре-експорт, внос - износ на патенти и ноу-хау

Машиноекспорт АД
 • Износ и внос на металообработващи машини, роботи и автоматизирани линии
 • Ковашко-пресово оборудване, леярско и заваръчно оборудване
 • Дървообработващи машини, лазери, инструменти, хидравлика, скрепителни елементи

Адрес: 1000, София, ул. Вашингтон 17
Телефон: 02 9327444

Наши клиенти