• Абонаментно обслужване

  Абонаментно обслужване

 • Структурни кабелни системи

  Структурни кабелни системи

 • Системи за охрана

  Системи за охрана

 • Видеонаблюдение

  Видеонаблюдение

joomla templates top joomla templates template joomla

ЗК Медико-21 АД

 
Акционерно дружество с предмет на дейност за доброволно здравно осигуряване, съгласно Лиценз №1/2003 г. На Комисията за финансов надзор на Република България. Тази лицензия дава право за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване чрез предлагане на следните здравноосигурителни пакети: Извънболнична медицинска помощ, Болнична медицинска помощ, Комбинирана медицинска помощ.
Адрес: 1202, София, бул. Княгиня Мария Луиза 92, етаж 4 
Телефони: 02 9310421
Факс: 02 9310437
Уеб сайт: www.medico-21.net

Наши клиенти