• Абонаментно обслужване

  Абонаментно обслужване

 • Структурни кабелни системи

  Структурни кабелни системи

 • Системи за охрана

  Системи за охрана

 • Видеонаблюдение

  Видеонаблюдение

joomla templates top joomla templates template joomla

Монолит 3 ООД

 
Фирмата е с основен предмет на дейност проектиране и строителство. От момента на регистрирането през 1990 г., е участвала в строителството и проектирането на различни по своя характер обекти. Фирмата притежава разнообразна тежка строителна механизация. Проектантското звено е с богат проектантски опит, снабдено със съвременна изчислителна техника, позволяваща бързина и високо качество на крайния продукт. Фирмата притежава специалисти и работници по всички специалности и извършва основната проектантска и строителна дейност със собствени ресурси без наемане на други подизпълнители. 
Адрес: 1606, София, ул. Георги Софийски 52 
Телефони: 02 9515191
Факс: 02 9549060
Уеб сайт: www.monolit3.bg

Наши клиенти