• Абонаментно обслужване

  Абонаментно обслужване

 • Структурни кабелни системи

  Структурни кабелни системи

 • Системи за охрана

  Системи за охрана

 • Видеонаблюдение

  Видеонаблюдение

joomla templates top joomla templates template joomla

СППЗРБ

 
Основните цели, които си поставят членовете на Съюза са:
 • издигане престижа на професията пред обществото, постигане на професионално единство и защита на професионалните интереси;
 • информационно обслужване и подкрепа на членовете в областта на технологията, техниката, научните постижения и маркетинга в консервната промишленост;
 • партньорство на държавните органи при изготвяне на нормативната база, при провеждането на лицензионни и контролни дейности и всичко свързано с дейността на консервната промишленост.
Адрес: 1000, София, ул. Г. С. Раковски 108, етаж 4, офис 407А
Телефон: 02 9874743 
Факс: 02 9802679
Уеб сайт: www.org-bg.net

Наши клиенти